Thi tốt nghiệp khóa 17 - Trường Trung cấp Bách nghệ Hà Nội Thi tốt nghiệp khóa 17 - Trường Trung cấp Bách nghệ Hà Nội (07/09/2019)

Trường Trung cấp Bách nghệ Hà Nội tổ chức thi tốt nghiệp cho học sinh khóa 17 (2017 - 2019)

Xem từ ngày ... đến ngày ...  Xem

Thông tin tuyển sinh 2018, Tư vấn tuyển sinh, tư vấn giáo dục, tuyển sinh Y sỹ, Y học cổ truyền , Dược sỹ năm 2018; tuyển sinh Cao đẳng, Đại học chính quy năm 2018; tuyển sinh liên thông ngành Sư phạm Mầm non năm 2018, tuyển sinh liên thông TC, CĐ lên ĐH Kinh tế Quốc dân, ĐH Bách khoa Hà Nội ....