Viên chức năm 2020

Tuyển công chức vào Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam

Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam tuyển dụng công chức

Căn cứ Luật cán bộ, công chức và các văn bản hướng dẫn thi hành, Hướng dẫn số 37-HD/BTCTW ngày 04/8/2015 của Ban Tổ chức Trung ương về một số nội dung trong tuyển dụng công chức, viên chức cơ quan đảng, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị – xã hội; Căn cứ chức năng, nhiệm vụ của cơ quan Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam và yêu cầu, nhu cầu công việc của Văn phòng và các ban thuộc cơ quan Trung ương Hội, Đoàn Chủ tịch Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam thông báo về việc thi tuyển công chức  như sau:

I. Điều kiện đăng ký thi tuyển, đối tượng ưu tiên

1. Người có đủ các điều kiện sau đây: Không phân biệt dân tộc, nam, nữ, thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo được đăng ký dự tuyển công chức:

  • Có một quốc tịch là quốc tịch Việt Nam;
  • Đủ 18 tuổi trở lên và không quá 40 tuổi tính đến 01/6/2018;
  • Có đơn xin dự tuyển vào vị trí việc làm cần tuyển (có thể tham khảo mẫu ban hành kèm Thông tư số 13/2010/TT-BNV ngày 30/12/2010 của Bộ Nội vụ);
  • Có lý lịch rõ ràng;
  • Có bằng tốt nghiệp đại học trở lên phù hợp với vị trí dự tuyển;
  • Ngoại ngữ trình độ tương đương bậc 2 khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24/01/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt
  • Tin học trình độ đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11/3/2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định Chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin;
  • Có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt; chấp hành đúng chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước;
  • Đủ sức khỏe để thực hiện nhiệm vụ;
  • Mỗi thí sinh chỉ được đăng ký 01 nguyện vọng dự tuyển vào 01 vị trí việc làm.

2. Những người sau đây không được đăng ký dự tuyển công chức:

  • Mất hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự;
  • Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang chấp hành hoặc đã chấp hành xong bản án, quyết định về hình sự của Tòa án mà chưa được xóa án tích; đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục.

3. Đối tượng ưu tiên: Theo quy định tại Điều 5 Nghị định 24/2010/NĐ-CP ngày 15/3/2010 của Chính phủ.

II. Số lượng và yêu cầu đối với từng vị trí cần tuyển

1. Số lượng: 25 chỉ tiêu.

2. Yêu cầu đối với các vị trí cần tuyển: Theo phụ lục đính kèm.

III. Môn thi và hình thức thi: Các thí sinh dự thi tuyển công chức phải thi 4 môn theo quy định:

1. Thi kiến thức chung (180 phút): Thi viết, thực hiện thi 01 đề chung đối với tất cả các vị trí cần tuyển. Nội dung thi về hệ thống chính trị, tổ chức bộ máy của Đảng, Nhà nước, các tổ chức chính trị – xã hội; quản lý hành chính nhà nước; chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về ngành, lĩnh vực tuyển dụng.

2. Thi nghiệp vụ chuyên ngành: gồm 02 bài thi:

  • Phỏng vấn (từ 15 – 20 phút): đối với tất cả các vị trí thi tuyển. Nội dung về công tác Hội và phong trào phụ nữ.
  • Thi viết (180 phút). Nội dung về công tác Hội và phong trào phụ nữ.
  • Người dự tuyển vào vị trí chuyên viên làm công tác văn thư – lưu trữ thi môn chuyên ngành là nghiệp vụ văn thư, lưu trữ.
  • Người dự tuyển vào vị trí chuyên viên tham mưu công tác đối ngoại (Ban Quốc tế) thi môn chuyên ngành là Tiếng Anh và không phải thi môn ngoại ngữ quy định tại mục 3 của phần này.
  • Người dự tuyển vào vị trí chuyên viên làm công tác công nghệ thông tin thi môn chuyên ngành là tin học và không phải thi môn tin học văn phòng quy định tại mục 4 của phần này.

3. Môn ngoại ngữ: Thi viết hoặc thi vấn đáp một trong năm thứ tiếng: Anh, Nga, Pháp, Đức, Trung Quốc theo yêu cầu của vị trí việc làm.

4. Môn Tin học văn phòng: Thi thực hành hoặc thi trắc nghiệm (45 phút).
Điều kiện miễn thi môn ngoại ngữ và tin học văn phòng thực hiện theo quy định tại Điều 9, Nghị định số 24/2010/NĐ-CP, ngày 15/3/2010 của Chính phủ.

IV. Hồ sơ thi tuyển

1. Đơn đăng ký thi tuyển công chức viết tay, trong đó ghi rõ vị trí đăng ký dự tuyển (tham khảo mẫu ban hành kèm theo Thông tư số 13/2010/TT-BNV ngày 30/12/2010 của Bộ Nội vụ).

2. Sơ yếu lý lịch theo mẫu 2C/TCTW-98 của Ban Tổ chức Trung ương có dán ảnh, có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền trong thời hạn 30 ngày, tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển.

3. Bản sao công chứng: giấy khai sinh, văn bằng, chứng chỉ và kết quả học tập. Trường hợp ứng viên có văn bằng do cơ sở giáo dục nước ngoài cấp phải có văn bản công nhận văn bằng do Bộ Giáo dục và Đào tạo cấp theo văn bản số 21/VBHN-BGDĐT ngày 16/6/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạ

4. Giấy chứng nhận sức khoẻ do cơ quan y tế có thẩm quyền cấp trong thời hạn 30 ngày, tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển.

5. Giấy tờ chứng nhận thuộc đối tượng ưu tiên trong tuyển dụng công chức (nếu có) được cơ quan có thẩm quyền chứng thực.

6. 02 phong bì dán tem, ghi rõ địa chỉ người nhận.
Toàn bộ hồ sơ được bỏ vào bì hồ sơ có ghi tên, số điện thoại, địa chỉ email, danh mục tài liệu bên trong.

V. Thời gian, địa điểm thi tuyển

1. Thời gian: Dự kiến cuối tháng 6/2018.

2. Địa điểm: Tại cơ quan Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, 68 Nguyễn Chí Thanh, Hà Nội.

VI. Lệ phí, thời gian, địa điểm nhận hồ sơ dự tuyển

1. Lệ phí dự tuyển: Thực hiện theo Thông tư số 228/2016/TT-BTC ngày 11/11/2016 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí tuyển dụng, dự thi nâng ngạch, thăng hạng công chức, viên chức (sẽ thu sau khi chốt số lượng hồ sơ dự tuyển).

2. Thời gian: Nhận hồ sơ trong giờ hành chính từ 8h00 ngày 16/5/2018 đến 17h00 ngày 15/6/2018.

3. Địa điểm nhận hồ sơ:

Ban Tổ chức (Phòng 1413), Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, 68 Nguyễn Chí Thanh, Hà Nội. Điện thoại: (024) 3 9718373 (nhận trực tiếp hoặc nhận qua đường bưu điện, chỉ nhận hồ sơ đã đủ giấy tờ theo quy định; đối với hồ sơ gửi qua đường bưu điện, thời gian được tính theo dấu của bưu điện). Không trả lại hồ sơ đối với thí sinh không trúng tuyển.
Các thông tin liên quan đến kỳ thi tuyển công chức của cơ quan Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam được đăng tải trên mục “Thông báo” website của Hội (http://www.hoilhpn.org.vn).

CÁC VỊ TRÍ THI TUYỂN CÔNG CHỨC
CƠ QUAN TRUNG ƯƠNG HỘI LIÊN HIỆP PHỤ NỮ VIỆT NAM

(Kèm theo Thông báo số 89 /TB-ĐCT ngày 15 /5 /2018 của Đoàn Chủ tịch TW Hội)

Đang cập nhật ................

       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

Nguồn tin: www.hoilhpn.org.vn

Tác giả: xettuyendaihoc.net.vn ; xuất bản: 18/06/2018 08:13
Họ tên của bạn
Địa chỉ Email  
Tiêu đề
Nội dung
Mã xác nhận
Gửi nhận xét

Thông tin tuyển sinh 2020, Tư vấn tuyển sinh, tư vấn giáo dục, tuyển sinh Y sỹ, Y học cổ truyền , Dược sỹ năm 2020; tuyển sinh Cao đẳng, Đại học chính quy năm 2020; tuyển sinh liên thông ngành Sư phạm Mầm non năm 2020, tuyển sinh liên thông TC, CĐ lên ĐH Kinh tế Quốc dân, ĐH Bách khoa Hà Nội ....