Lễ gắn biển Trường Đại học Sư phạm Hà Nội cơ sở Hà Nam Lễ gắn biển Trường Đại học Sư phạm Hà Nội cơ sở Hà Nam

Lễ gắn biển Trường Đại học Sư phạm Hà Nội cơ sở Hà Nam, Đã diễn ra vào thời điểm kết thúc năm 2015, chuẩn bị bước sang năm 2016

Thông tin tuyển sinh 2018, Tư vấn tuyển sinh, tư vấn giáo dục, tuyển sinh Y sỹ, Y học cổ truyền , Dược sỹ năm 2018; tuyển sinh Cao đẳng, Đại học chính quy năm 2018; tuyển sinh liên thông ngành Sư phạm Mầm non năm 2018, tuyển sinh liên thông TC, CĐ lên ĐH Kinh tế Quốc dân, ĐH Bách khoa Hà Nội ....