Đại học Bách khoa Hà Nội - Liên thông ngành Hệ thống điện Đại học Bách khoa Hà Nội - Liên thông ngành Hệ thống điện

Liên thông ngành điện, ngành hệ thống điện. Là một trong những ngành mũi nhọn của đời sống con người.

Thiếu cán bộ ngành kỹ thuật y sinh - Tin tức 24h Thiếu cán bộ ngành kỹ thuật y sinh - Tin tức 24h

Thiếu trầm trọng cán bộ có chuyên ngành kỹ thuật y sinh

Ngành Kỹ thuật y sinh - Hệ liên thông Ngành Kỹ thuật y sinh - Hệ liên thông

Kỹ thuật y sinh (biomedical engineering, BME)

Thông tin tuyển sinh 2018, Tư vấn tuyển sinh, tư vấn giáo dục, tuyển sinh Y sỹ, Y học cổ truyền , Dược sỹ năm 2018; tuyển sinh Cao đẳng, Đại học chính quy năm 2018; tuyển sinh liên thông ngành Sư phạm Mầm non năm 2018, tuyển sinh liên thông TC, CĐ lên ĐH Kinh tế Quốc dân, ĐH Bách khoa Hà Nội ....