Xét học bạ THPT vào Đại học Thành Tây Xét học bạ THPT vào Đại học Thành Tây

Trường Đại học Thành Tây tuyển sinh năm 2018

Xét tuyển đại học điều dưỡng - Xét tuyển đại học Xét tuyển đại học điều dưỡng - Xét tuyển đại học

Xét tuyển đại học điều dưỡng chính quy năm 2016. Điều dưỡng là một trong những ngành đòi hỏi số lượng lao động lớn

Thông tin tuyển sinh 2018, Tư vấn tuyển sinh, tư vấn giáo dục, tuyển sinh Y sỹ, Y học cổ truyền , Dược sỹ năm 2018; tuyển sinh Cao đẳng, Đại học chính quy năm 2018; tuyển sinh liên thông ngành Sư phạm Mầm non năm 2018, tuyển sinh liên thông TC, CĐ lên ĐH Kinh tế Quốc dân, ĐH Bách khoa Hà Nội ....