Thi tốt nghiệp THPT năm 2023

Chốt lịch thi THPT quốc gia năm 2018

Bộ Giáo dục thông báo lịch thi THPT Quốc gia năm 2018

Vừa qua, Bộ Giáo dục và Đào tạo có công văn thông báo về phương án thi THPT quốc gia năm 2018. Các năm 2018, 2019 và 2020, việc tổ chức bài thi, môn thi được giữ ổn định như năm 2017. Từ năm 2021 trở đi, các bài thi, môn thi sẽ được thiết kế phù hợp với lộ trình triển khai chương trình giáo dục phổ thông mới, nếu điều kiện cho phép có thể tổ chức làm bài thi trên máy tính.

Phương án thi THPT Quốc gia năm 2018

Theo thông tin từ ban tư vấn tuyển sinh khoa QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC - Trường Đại học Đông Đô cập nhật được thì năm 2018 phương án thi THPT Quốc gia vẫn giữ nguyên như năm 2017 vừa qua.

Theo đó, sẽ có 5 bài thi, gồm 3 bài thi độc lập là: Toán, Ngữ văn, Ngoại ngữ và 2 bài thi tổ hợp là Khoa học Tự nhiên (tổ hợp các môn Vật lí, Hóa học, Sinh học), Khoa học Xã hội (tổ hợp các môn Lịch sử, Địa lí, Giáo dục công dân đối với thí sinh học chương trình Giáo dục THPT; tổ hợp các môn Lịch sử, Địa lí đối với thí sinh học chương trình GDTX cấp THPT).

Để xét công nhận tốt nghiệp THPT, thí sinh học chương trình Giáo dục THPT phải dự thi 4 bài thi, gồm 3 bài thi độc lập là Toán, Ngữ văn, Ngoại ngữ và 1 bài thi do thí sinh tự chọn trong số 2 bài thi tổ hợp; thí sinh học chương trình GDTX cấp THPT phải dự thi 3 bài thi, gồm 2 bài thi độc lập là Toán, Ngữ văn và 1 bài thi do thí sinh tự chọn trong số 2 bài thi tổ hợp.

Thí sinh được chọn dự thi cả 2 bài thi tổ hợp, điểm bài thi tổ hợp nào cao hơn sẽ được chọn để tính điểm xét công nhận tốt nghiệp THPT; thí sinh GDTX có thể chọn dự thi cả bài thi Ngoại ngữ, điểm bài thi này để xét tuyển sinh ĐH, CĐ, không dùng để tính điểm xét công nhận tốt nghiệp THPT.

Để xét tuyển sinh ĐH, CĐ, thí sinh đã tốt nghiệp THPT phải dự thi các bài thi độc lập, bài thi tổ hợp hoặc các môn thi thành phần của bài thi tổ hợp, phù hợp với tổ hợp bài thi, môn thi xét tuyển vào ngành, nhóm ngành theo quy định của trường ĐH, CĐ.

Theo đó, thí sinh nếu muốn đăng ký vào các trường Đại học, Cao đẳng thì ít nhất phải thi 3 bài thi bắt buộc và 1 trong hai bài thi tổ hợp. Thí sinh cũng có thể thi cả 2 bài thi tổ hợp để tham gia xét tuyển vào các trường. Các thí sinh có niềm yêu thích với ngành QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC có thể đăng ký xét tuyển tại Khoa Quản lý Nhà Nước - Trường Đại học Đông Đô với điều kiện dễ dàng, thí sinh chỉ cần đỗ trong kỳ thi THPT Quốc gia là hoàn toàn đủ điều kiện đăng ký xét tuyển.

Lịch thi THPT quốc gia năm 2018 sẽ diễn ra trong 4 ngày của tháng 6 năm 2018, đến đầu tháng 7 các cụm thi sẽ công bố kết quả thi của thí sinh.

Thời gian                       Nhiệm vụ của cán bộ coi thi (CBCT)

1. Bài thi Ngữ văn (sáng)

6h30-7h                           - Nhận giấy thi, giấy nháp và túi tài liệu của phòng thi theo lịch thi tốt nghiệp 2018

                                       - Đánh số báo danh vào bàn của thí sinh;

                                       - Gọi thí sinh vào phòng thi; đối chiếu, kiểm tra ảnh, thẻ dự thi.

7h-7h25                           - Một CBCT đi nhận đề thi tại điểm thi;

                                       - Một CBCT ký tên vào giấy thi, giấy nháp; phát và hướng dẫn thí sinh điền vào các mục trên giấy thi.

7h25-7h30                        - Cho thí sinh trong phòng thi chứng kiến tình trạng niêm phong của túi đựng đề thi, sự phù hợp môn thi với lịch thi và lập biên bản xác nhận có chữ ký của 2 thí sinh.

7h30-7h35                        - Bóc túi đựng đề thi và phát đề thi cho thí sinh theo lịch thi tốt nghiệp THPT 2018

                                       - Yêu cầu thí sinh kiểm tra tình trạng đề thi.

7h35                                - Bắt đầu tính giờ làm bài.

7h50                                - Nộp đề thi thừa đã được niêm phong cho người được trưởng điểm thi phân công.

9h20                                - Nhắc thí sinh còn 15 phút làm bài.

9h35                                - Hết giờ làm bài. CBCT thu bài thi của thí sinh; yêu cầu thí sinh ký vào phiếu thu bài thi (ghi rõ số tờ giấy thi).

2. Bài thi môn Toán (chiều)

13h30-14h                        - Nhận phiếu trả lời trắc nghiệm (TLTN), giấy nháp và túi tài liệu của phòng thi;

                                       - Đánh số báo danh vào bàn của thí sinh;

                                       - Gọi thí sinh vào phòng thi; đối chiếu, kiểm tra ảnh, thẻ dự thi tốt nghiệp THPT 2018

14h-14h15                        - Một CBCT đi nhận đề thi tại điểm thi;

                                       - Một CBCT ký tên vào ô dành cho CBCT trên phiếu TLTN, giấy nháp;

                                       - Phát và hướng dẫn thí sinh điền vào các mục trên phiếu TLTN.

14h15-14h20                     - Cho thí sinh trong phòng thi chứng kiến tình trạng niêm phong của túi đựng đề thi, sự phù hợp môn thi với lịch thi và lập biên bản xác nhận có chữ ký của 2 thí sinh.

14h20-14h30                     - Bóc túi đựng đề thi và phát đề thi cho thí sinh theo lịch thi THPT Quốc gia 2018

                                       - Yêu cầu thí sinh kiểm tra tình trạng đề thi và ghi mã đề thi vào phiếu TLTN.

14h30                               - Bắt đầu tính giờ làm bài.

14h45                               - Nộp đề thi thừa đã được niêm phong cho người được trưởng điểm thi phân công.

15h45                               - Nhắc thí sinh còn 15 phút làm bài.

16h                                  - Hết giờ làm bài thi. CBCT thu phiếu TLTN của thí sinh; yêu cầu thí sinh ký vào phiếu thu bài thi (ghi rõ mã đề thi).

3. Bài thi môn Ngoại ngữ (chiều)

13h30-14h                        - Nhận phiếu trả lời trắc nghiệm (TLTN), giấy nháp và túi tài liệu của phòng thi;

                                       - Đánh số báo danh vào bàn của thí sinh;

                                       - Gọi thí sinh vào phòng thi; đối chiếu, kiểm tra ảnh, thẻ dự thi theo lịch thi tốt nghiệp THPT 2018

14h-14h15                        - Một CBCT đi nhận đề thi tại điểm thi;

                                       - Một CBCT ký tên vào ô dành cho CBCT trên phiếu TLTN, giấy nháp;

                                       - Phát và hướng dẫn thí sinh điền vào các mục trên phiếu TLTN.

14h15-14h20                     - Cho thí sinh trong phòng thi chứng kiến tình trạng niêm phong của túi đựng đề thi, sự phù hợp môn thi với lịch thi và lập biên bản xác nhận có chữ ký của 2 thí sinh.

14h20-14h30                     - Bóc túi đựng đề thi và phát đề thi cho thí sinh theo lịch thi tốt nghiệp THPT 2018

                                       - Yêu cầu thí sinh kiểm tra tình trạng đề thi và ghi mã đề thi vào phiếu TLTN.

14h30                              - Bắt đầu tính giờ làm bài.

14h45                              - Nộp đề thi thừa đã được niêm phong cho người được trưởng điểm thi phân công.

15h15                              - Nhắc thí sinh còn 15 phút làm bài.

15h30                              - Hết giờ làm bài thi. CBCT thu phiếu TLTN của thí sinh; yêu cầu thí sinh ký vào phiếu thu bài thi (ghi rõ mã đề thi).

4. Bài thi Tổ hợp (sáng)

6h30-7h                           - Nhận phiếu trả lời trắc nghiệm (TLTN), giấy nháp và túi tài liệu của phòng thi;

                                       - Đánh số báo danh vào bàn của thí sinh;

                                       - Gọi thí sinh vào phòng thi; đối chiếu, kiểm tra ảnh, thẻ dự thi theo lịch Đại học 2018

7h-7h25                           - Một CBCT đi nhận đề thi tại điểm thi;

                                      - Một CBCT ký tên vào ô dành cho CBCT trên phiếu TLTN, giấy nháp;

                                      - Phát và hướng dẫn thí sinh điền vào các mục trên phiếu TLTN.

7h25-7h30                       - Cắt bì ngoài đựng các đề thi của bài thi tổ hợp; cho thí sinh trong phòng thi chứng kiến tình trạng niêm phong của túi đựng đề thi, sự phù hợp môn thi với lịch thi và lập biên bản xác nhận có chữ ký của 2 thí sinh.

7h30-7h40                       - Bóc túi đựng đề thi môn Vật lý (Lịch sử) và phát đề thi cho thí sinh theo trật tự từ trái sang phải, từ trên xuống dưới;

                                      - Yêu cầu thí sinh kiểm tra tình trạng đề thi và ghi mã đề thi vào phiếu TLTN.

7h40                               - Bắt đầu tính giờ làm bài môn Vật lý (Lịch sử).

7h55                               - Nộp đề thi thừa môn Vật lý (Lịch sử) đã được niêm phong cho người được trưởng điểm thi phân công.

8h15                               - Nhắc thí sinh còn 15 phút làm bài môn vật lý (Lịch sử).

8h30                               - Hết giờ làm bài thi môn Vật lý (Lịch sử).

                                      - CBCT thu đề thi môn Vật lý (Lịch sử), giấy nháp của thí sinh dự thi theo lịch thi tốt nghiệp THPT 2018

                                      - Cho thí sinh trong phòng thi chứng kiến tình trạng niêm phong của túi đựng đề thi hóa học (địa lý), sự phù hợp môn thi với lịch thi và lập biên bản xác nhận có chữ ký của 2 thí sinh.

8h40-8h50                       - Bóc túi đựng đề thi môn Hóa học (Địa lý) và phát đề thi cho thí sinh theo trật tự từ trái sang phải, từ trên xuống dưới;

                                      - Yêu cầu thí sinh kiểm tra tình trạng đề thi và sự phù hợp của mã đề thi đã nhận được.

8h50                               - Bắt đầu tính giờ làm bài môn Hóa học (Địa lý).

9h05                               - Nộp đề thi thừa môn Hóa học (Địa lý) đã được niêm phong cho người được trưởng điểm thi phân công.

9h25                               - Nhắc thí sinh còn 15 phút làm bài môn Hóa học (Địa lý).

9h40                               - Hết giờ làm bài thi môn Hóa học (Địa lý).

                                      - CBCT thu đề thi môn Hóa học (Địa lý), giấy nháp của thí sinh.

                                      - Cho thí sinh trong phòng thi chứng kiến tình trạng niêm phong của túi đựng đề thi môn Sinh học (Giáo dục công dân), sự phù hợp môn thi với lịch thi và lập biên bản xác nhận có chữ ký của 2 thí sinh.

9h50-10h                         - Bóc túi đựng đề thi môn Sinh học (Giáo dục công dân) và phát đề thi cho thí sinh theo trật tự từ trái sang phải, từ trên xuống dưới theo lịch thi tốt nghiệp THPT 2018

                                      - Yêu cầu thí sinh kiểm tra tình trạng đề thi và sự phù hợp của mã đề thi đã nhận được.

10h                                 - Bắt đầu tính giờ làm bài môn Sinh học (Giáo dục công dân).

10h15                             - Nộp đề thi thừa môn Sinh học (Giáo dục công dân) đã được niêm phong cho người được trưởng điểm thi phân công.

10h35                             - Nhắc thí sinh còn 15 phút làm bài môn Sinh học (Giáo dục công dân).

10h50                             - Hết giờ làm bài thi. CBCT thu phiếu TLTN của thí sinh; yêu cầu thí sinh ký vào phiếu thu bài thi (ghi rõ mã đề thi).

 

Tác giả: xettuyendaihoc.net.vn ; xuất bản: 02/02/2018 10:13
Họ tên của bạn
Địa chỉ Email  
Tiêu đề
Nội dung
Mã xác nhận
Gửi nhận xét

Thông tin tuyển sinh 2020, Tư vấn tuyển sinh, tư vấn giáo dục, tuyển sinh Y sỹ, Y học cổ truyền , Dược sỹ năm 2020; tuyển sinh Cao đẳng, Đại học chính quy năm 2020; tuyển sinh liên thông ngành Sư phạm Mầm non năm 2020, tuyển sinh liên thông TC, CĐ lên ĐH Kinh tế Quốc dân, ĐH Bách khoa Hà Nội ....