Liên thông Trường đại học Công nghệ Thông tin và Truyền thông Liên thông Trường đại học Công nghệ Thông tin và Truyền thông

Liên thông từ Trung cấp, Cao đẳng lên Đại học ngành Công nghệ thông tin

Liên thông Trung cấp lên Đại học chính quy - Đại học Công nghệ thông tin và Truyền thông Liên thông Trung cấp lên Đại học chính quy - Đại học Công nghệ thông tin và Truyền thông

Thủ tướng Chính phủ ký quyết định thành lập Trường Đại học Công nghệ Thông tin

Thông tin tuyển sinh 2020, Tư vấn tuyển sinh, tư vấn giáo dục, tuyển sinh Y sỹ, Y học cổ truyền , Dược sỹ năm 2020; tuyển sinh Cao đẳng, Đại học chính quy năm 2020; tuyển sinh liên thông ngành Sư phạm Mầm non năm 2020, tuyển sinh liên thông TC, CĐ lên ĐH Kinh tế Quốc dân, ĐH Bách khoa Hà Nội ....