Hanoi International Education Centre B1,B2,A2 Hanoi International Education Centre B1,B2,A2

Trung tâm Giáo dục Quốc tế Hà Nội B1 , B2 , A2

Tuyển sinh lớp chứng chỉ tiếng anh B1, B2, C1 Đại học Thái Nguyên Tuyển sinh lớp chứng chỉ tiếng anh B1, B2, C1 Đại học Thái Nguyên

Đại học Thái Nguyên được thành lập theo Nghị định số 31/CP ngày 04/4/1994 của Chính phủ

Thông tin tuyển sinh 2020, Tư vấn tuyển sinh, tư vấn giáo dục, tuyển sinh Y sỹ, Y học cổ truyền , Dược sỹ năm 2020; tuyển sinh Cao đẳng, Đại học chính quy năm 2020; tuyển sinh liên thông ngành Sư phạm Mầm non năm 2020, tuyển sinh liên thông TC, CĐ lên ĐH Kinh tế Quốc dân, ĐH Bách khoa Hà Nội ....