Trường Đại học Thủy Lợi mở Trung tâm Tư vấn Du học Trường Đại học Thủy Lợi mở Trung tâm Tư vấn Du học

Trường ĐH Thủy lợi tổ chức khai trương Trung tâm tư vấn Du học và Đào tạo Dream World

Thông tin tuyển sinh 2020, Tư vấn tuyển sinh, tư vấn giáo dục, tuyển sinh Y sỹ, Y học cổ truyền , Dược sỹ năm 2020; tuyển sinh Cao đẳng, Đại học chính quy năm 2020; tuyển sinh liên thông ngành Sư phạm Mầm non năm 2020, tuyển sinh liên thông TC, CĐ lên ĐH Kinh tế Quốc dân, ĐH Bách khoa Hà Nội ....