Văn bằng 2 tiếng anh, văn bằng 2 ngôn ngữ anh Văn bằng 2 tiếng anh, văn bằng 2 ngôn ngữ anh

Văn bằng 2 ngành ngôn ngữ anh hệ vừa làm vừa học

Văn bằng 2 đại học ngoại ngữ - Văn bằng 2 ngôn ngữ anh Văn bằng 2 đại học ngoại ngữ - Văn bằng 2 ngôn ngữ anh

Xét tuyển đại học bằng 2 ngành tiếng anh - Không phải thi đầu vào.

Đại học chính quy ngành tiếng anh - hệ đại học bằng 2 Đại học chính quy ngành tiếng anh - hệ đại học bằng 2

Đại học chính quy bằng 2 tiếng anh - Trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội

Văn bằng 2 tiếng anh hệ đại học chính quy Văn bằng 2 tiếng anh hệ đại học chính quy

Bằng 2 tiếng anh hệ đại học chính quy tương đương với trình độ C1 của Hội đồng Châu Âu.

Thông tin tuyển sinh 2020, Tư vấn tuyển sinh, tư vấn giáo dục, tuyển sinh Y sỹ, Y học cổ truyền , Dược sỹ năm 2020; tuyển sinh Cao đẳng, Đại học chính quy năm 2020; tuyển sinh liên thông ngành Sư phạm Mầm non năm 2020, tuyển sinh liên thông TC, CĐ lên ĐH Kinh tế Quốc dân, ĐH Bách khoa Hà Nội ....