Giấy chứng nhận kết quả thi nhận ở đâu? Khi nào thì nhận? Giấy chứng nhận kết quả thi nhận ở đâu? Khi nào thì nhận?

04 giấy chứng nhận kết quả thi nhận ở đâu và khi nào nhận?

Thông tin tuyển sinh 2020, Tư vấn tuyển sinh, tư vấn giáo dục, tuyển sinh Y sỹ, Y học cổ truyền , Dược sỹ năm 2020; tuyển sinh Cao đẳng, Đại học chính quy năm 2020; tuyển sinh liên thông ngành Sư phạm Mầm non năm 2020, tuyển sinh liên thông TC, CĐ lên ĐH Kinh tế Quốc dân, ĐH Bách khoa Hà Nội ....