Chứng chỉ tiếng anh - Khung năng lực 6 bậc chỉ có 4 trường được tổ chức Chứng chỉ tiếng anh - Khung năng lực 6 bậc chỉ có 4 trường được tổ chức

Chỉ có 4 trường được tổ chức thi cấp chứng chỉ năng lực ngoại ngữ

Cấu trúc đề thi tiếng Anh khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc Cấu trúc đề thi tiếng Anh khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc

Ban hành Cấu trúc đề thi tiếng Anh khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc

Chứng chỉ tiếng anh A1, A2 - Khung năng lực 6 bậc Chứng chỉ tiếng anh A1, A2 - Khung năng lực 6 bậc

Ngày 24/01/2014, Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT về khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam.

Câu hỏi thường gặp về chứng chỉ tiếng anh A1,A2 - Khung năng lực 6 bậc Câu hỏi thường gặp về chứng chỉ tiếng anh A1,A2 - Khung năng lực 6 bậc

Tiếng Anh A1, A2, B1, B2, C1, C2 khung năng lực 6 bậc - CEFR

Chứng chỉ tiếng anh a1, a2 - Đại học Sư phạm Hà Nội Chứng chỉ tiếng anh a1, a2 - Đại học Sư phạm Hà Nội

Chuẩn Cambrigde – Khung tham chiếu Châu Âu

Thông tin tuyển sinh 2020, Tư vấn tuyển sinh, tư vấn giáo dục, tuyển sinh Y sỹ, Y học cổ truyền , Dược sỹ năm 2020; tuyển sinh Cao đẳng, Đại học chính quy năm 2020; tuyển sinh liên thông ngành Sư phạm Mầm non năm 2020, tuyển sinh liên thông TC, CĐ lên ĐH Kinh tế Quốc dân, ĐH Bách khoa Hà Nội ....