Hoàn cảnh ra đời của ngày Thầy thuốc Việt Nam? Hoàn cảnh ra đời của ngày Thầy thuốc Việt Nam?

Ngày thầy thuốc Việt Nam ra đời trong hoàn cảnh nào? mục đích gì?

Thông tin tuyển sinh 2020, Tư vấn tuyển sinh, tư vấn giáo dục, tuyển sinh Y sỹ, Y học cổ truyền , Dược sỹ năm 2020; tuyển sinh Cao đẳng, Đại học chính quy năm 2020; tuyển sinh liên thông ngành Sư phạm Mầm non năm 2020, tuyển sinh liên thông TC, CĐ lên ĐH Kinh tế Quốc dân, ĐH Bách khoa Hà Nội ....