Việc làm

Sơn La: UBND huyện Thuận Châu, Sơn La thông báo tuyển dụng Công chức cấp xã 2015

Việc làm - UBND huyện Thuận Châu, Sơn La thông báo tuyển dụng Công chức cấp xã 2015, cụ thể như sau:

1. Tổng số chỉ tiêu công chức cấp xã cần tuyển: 59 chỉ tiêu, trong đó: (Trưởng Công an 3 chỉ tiêu; Chỉ Huy trưởng quân sự 10 chỉ tiêu; Văn phòng – Thống kê 30 chỉ tiêu; Địa chính – Xây dựng – Nông nghiệp và Môi trường 5 chỉ tiêu; Tư pháp – Hộ tịch 6 chỉ tiêu; Văn hóa – Xã hội 5 chỉ tiêu)

2. Điều kiện đăng ký dự tuyển

Người có đủ các điều kiện sau đây không phân biệt dân tộc, nam nữ, thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo được đăng ký dự tuyển công chức:

a) Có một quốc tịch là quốc tịch Việt Nam;

b) Đủ 18 tuổi trở lên;

c) Có đơn dự tuyển; có lý lịch rõ ràng;

d) Có văn bằng, chứng chỉ phù hợp (không phân biệt hình thức đào tạo và loại hình đào tạo công lập, ngoài công lập);

đ) Có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt;

e) Đủ sức khỏe để thực hiện nhiệm vụ;

g) Phù hợp với tiêu chuẩn chức danh công chức cần tuyển.

 3. Tiêu chuẩn đăng ký dự tuyển

Tiêu chuẩn cụ thể

Người dự tuyển công chức cấp xã phải đảm bảo các tiêu chuẩn sau:

a). Trình độ văn hóa: Tốt nghiệp THPT.

b). Trình độ tin học: Có chứng chỉ tin học văn phòng trình độ A trở lên

c). Trình độ chuyên môn: Tốt nghiệp trung cấp chuyên nghiệp trở lên của ngành đào tạo phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ của chức danh công chức được đảm nhiệm, cụ thể:

– Chức danh Chỉ huy trưởng Quân sự: Tốt nghiệp trình độ trung cấp chuyên ngành Quân sự cơ sở trở lên.

– Chức danh Trưởng Công an: Tốt nghiệp một trong các chuyên ngành Công an, Luật hoặc Pháp lý.

– Chức danh Văn phòng – Thống kê:

+ Đảm nhiệm nhiệm vụ Văn phòng HĐND, UBND, Văn phòng cấp ủy: Tốt nghiệp một trong các chuyên ngành Luật hoặc Pháp lý, Hành chính, Văn phòng thống kê, Thống kê, Quản trị văn phòng (Quản trị văn phòng, Quản trị Hành chính – Văn phòng, Quản trị Hành chính công), Quản trị nhân lực, Quản trị học, Nội vụ, Kế toán, Công nghệ thông tin, Tin học quản lý và văn phòng, Xã hội học.

+ Đảm nhiệm nhiệm vụ Văn thư – Lưu trữ: Tốt nghiệp một trong các chuyên ngành Văn thư – Lưu trữ, Hành chính văn thư, Hành chính – Văn phòng, Lưu trữ học.

– Chức danh Tư pháp – Hộ tịch: Tốt nghiệp một trong các chuyên ngành Luật hoặc Pháp lý.

– Chức danh Địa chính – Nông nghiệp – Xây dựng và Môi trường:

+ Đảm nhiệm công việc Địa chính – Môi trường: Tốt nghiệp một trong các chuyên ngành: Địa chính, Quản lý đất đai, Trắc địa bản đồ, Kỹ thuật môi trường, Khoa học môi trường, Tài nguyên.

+ Đảm nhiệm công việc Nông nghiệp – Công thương nghiệp – Xây dựng – Giao thông: Tốt nghiệp một trong các nhóm chuyên ngành Nông nghiệp (Kinh tế nông nghiệp, Nông nghiệp – Nông thôn, Trồng trọt, Chăn nuôi, Thú y, Bảo vệ thực vật, Khuyến nông, Nông lâm kết hợp, Phát triển nông thôn), Xây dựng, Quy hoạch, Quản lý đô thị, Kiến trúc, Giao thông, Thủy lợi.

– Chức danh Văn hóa – Xã hội:

+ Phụ trách Văn hóa – Thể thao và Du lịch: Tốt nghiệp một trong các chuyên ngành Văn hóa nghệ thuật, Văn hóa quần chúng, Quản lý văn hóa (Quản lý Văn hóa nghệ thuật, Quản lý Văn hóa thông tin, Văn hóa cơ sở), Phóng viên biên tập, Báo chí (Báo chí, Báo chí Phát thanh – Truyền hình), Việt Nam học (chuyên ngành Văn hóa du lịch), Thể dục thể thao, Du lịch, Truyền thông, Sư phạm thuộc các chuyên ngành: Ngữ văn, Lịch sử, Âm nhạc, Thể dục thể thao.

+ Phụ trách Lao động – Thương binh và Xã hội: Tốt nghiệp một trong các chuyên ngành: Lao động xã hội, Xã hội học, Kinh tế công, Lao động tiền lương và bảo trợ xã hội, Công tác xã hội và nhân văn, Luật, Kế toán.

4. Hồ sơ dự tuyển

a) Đơn đăng ký dự tuyển công chức cấp xã theo mẫu (nhận tại phòng Nội vụ);

b) Bản sơ yếu lý lịch tự thuật có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền trong thời hạn 30 ngày, tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển;

c) Bản sao giấy khai sinh;

d) Bản chụp các văn bằng, chứng chỉ và kết quả học tập theo yêu cầu của chức danh công chức dự tuyển; trường hợp đã tốt nghiệp, nhưng cơ sở đào tạo chưa cấp bằng hoặc chứng chỉ tốt nghiệp thì nộp giấy chứng nhận tốt nghiệp do cơ quan có thẩm quyền cấp;

đ) Giấy chứng nhận sức khỏe do tổ chức y tế có thẩm quyền cấp trong thời hạn 30 ngày, tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển;

e) Giấy chứng nhận thuộc đối tượng ưu tiên trong tuyển dụng công chức cấp xã (nếu có) được cơ quan có thẩm quyền chứng thực.

g) Quyết định cử đi học theo chế độ cử tuyển của cấp có thẩm quyền (đối với học sinh tốt nghiệp cử tuyển).

5. Thời hạn, địa điểm nộp hồ sơ

5.1. Thời hạn nộp hồ sơ đăng ký dự tuyển:

Từ ngày 5-10-2015 đến ngày 5-11-2015 (các ngày làm việc trong tuần).

5.2. Địa điểm nộp hồ sơ đăng ký dự tuyển, số điện thoại liên hệ:

– Địa điểm: Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả UBND huyện Thuận Châu.

– Số điện thoại liên hệ: 022 3847.074.

Theo http://tuyencongchuc.vn/

Tác giả: xettuyendaihoc.net.vn ; xuất bản: 08/10/2015 09:30
Họ tên của bạn
Địa chỉ Email  
Tiêu đề
Nội dung
Mã xác nhận
Gửi nhận xét

Thông tin tuyển sinh 2018, Tư vấn tuyển sinh, tư vấn giáo dục, tuyển sinh Y sỹ, Y học cổ truyền , Dược sỹ năm 2018; tuyển sinh Cao đẳng, Đại học chính quy năm 2018; tuyển sinh liên thông ngành Sư phạm Mầm non năm 2018, tuyển sinh liên thông TC, CĐ lên ĐH Kinh tế Quốc dân, ĐH Bách khoa Hà Nội ....