Liên thông Sư phạm Hà Nội - Liên thông ngành Sư phạm Mầm non Liên thông Sư phạm Hà Nội - Liên thông ngành Sư phạm Mầm non

Trường ĐHSPHN là trường trọng điểm, đầu ngành trong hệ thống các trường sư phạm.

Văn bằng 2 ngành sư phạm mầm non - Tiểu học Văn bằng 2 ngành sư phạm mầm non - Tiểu học

Xét tuyển Văn bằng 2 Sư phạm Mầm non - Tiểu học

Đại học Thủ đô Hà Nội - Cao đẳng sư phạm Hà Nội Đại học Thủ đô Hà Nội - Cao đẳng sư phạm Hà Nội

Trường Đại học Thủ đô Hà Nội (tiền thân là Trường CĐ Sư phạm Hà Nội)

Không phải thi, vào học ngay ngành Sư phạm Mầm non - Tiểu Học Không phải thi, vào học ngay ngành Sư phạm Mầm non - Tiểu Học

Học văn bằng 2 trung cấp ngành mầm non, học văn bằng 2 mầm non, chuyển đổi các ngành khác sang văn bằng 2 mầm non, học văn bằng 2 sư phạm mầm non tiểu học chính quy năm 2015.

Thông tin tuyển sinh 2018, Tư vấn tuyển sinh, tư vấn giáo dục, tuyển sinh Y sỹ, Y học cổ truyền , Dược sỹ năm 2018; tuyển sinh Cao đẳng, Đại học chính quy năm 2018; tuyển sinh liên thông ngành Sư phạm Mầm non năm 2018, tuyển sinh liên thông TC, CĐ lên ĐH Kinh tế Quốc dân, ĐH Bách khoa Hà Nội ....