Liên thông CĐ - ĐH

Học viện tài chính tuyển sinh liên thông tốt nghiệp 2015 có liên thông được không ?

Liên thông Đại học Chính quy Khóa 19 đợt 1và Đại học Văn bằng 2 đợt 1 năm 2016

Học viện Tài Chính (Academy Of Finance) phòng Quản lý đào tạo liên thông học viện tài chính 04 3999 8991; 0983 895 591

Số:106/TB – HVTC Hà Nội, ngày 29 tháng 01 năm 2016 Căn cứ Quyết định số 43/2007/QĐ-BGDĐT ngày 15/8/2007 của Bộ trưởng Bộ GDĐT về việc ban hành Quy chế đào tạo ĐH và CĐ theo hệ thống tín chỉ; Căn cứ Thông tư 08/TT- BGDĐT ngày 21/4/2015 về việc sửa đổi bổ sung một số điều của Quy định đào tạo liên thông trình độ Cao đẳng, Đại học  ban hành kèm theo Thông tư 55/2012/TT-BGDĐT ngày 25/12/2012 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.Học viện Tài chính tổ chức tuyển sinh Hệ Liên thông trình độ Đại học khoá 19 (đợt tháng 4/2016) với những nội dung như­­­ sau:Bằng tốt nghiệp

- Thí sinh có bằng tốt nghiệp Cao đẳng thuộc khối ngành kinh tế,  hình thức  đào tạo chính quy trúng tuyển, được đào tạo và đã tích luỹ đủ số tín chỉ theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo đ­ược cấp bằng cử nhân kinh tế hình thức đào tạo chính quy.
 Thời gian phát hành và thu nhận hồ sơ: 

- Thời gian phát hành & thu nhận hồ sơ kéo dài đến hết ngày 15/4/2016  trong giờ hành chính (điều chỉnh theo thông báo số 175/TB-HVTC ngày 7/3/2016) Thời gian hướng dẫn ôn thi: Thông báo vào ngày thí sinh nộp hồ sơ.
 Thời gian, địa điểm thi tuyển:Tuyển sinh Liên thông Học viện Tài chính 2016 từ Cao đẳng lên Đại học chính quy ngành Kế toán, Tài chính ngân hàng, TC doanh nghiệp, học các buổi tối trong tuần, mới tốt nghiệp thi ngay ( chưa đủ 36 tháng), được chuyển đổi trong khối ngành kinh tế ( thi đầu vào ngay, không phải thi chuyển đổi)

- Thời gian thi vào ngày 28 & 29/5/2016 ( Điều chỉnh theo thông báo số 175/TB-HVTC ngày 7/3/2016) Học viện Tài chính thông báo tổ chức tuyển sinh hệ Liên thông đại học chính quy khoá 19 (đợt 1 năm 2016) với những nội dung cụ thể như sau:
1. CHỈ TIÊU VÀ NGÀNH ĐÀO TẠO:
- Chỉ tiêu dự kiến: 400
   + Ngành Kế toán: (Chuyên ngành: Kế toán doanh nghiệp)
   + Ngành Tài chính ngân hàng: (Chuyên ngành: Ngân hàng và Tài chính doanh nghiệp )
2. ĐỐI TƯỢNG TUYỂN SINH LIÊN THÔNG HỌC VIỆN TÀI CHÍNH 2016
   - Đã tốt nghiệp Cao đẳng chính quy thuộc khối kinh tế (vừa mới tốt nghiệp được thi ngay): hệ liên thông từ Cao đẳng lên Đại học chính quy năm 2016.
   - Thí sinh đã tốt nghiệp Cao đẳng chính quy các ngành khác trong khối ngành kinh tế được thi tuyển đầu vào ngành Kế toán, Tài chính ngân hàng hệ liên thông đại học chính quy của Học viên Tài chính ngay ( Không phải thi chuyển đổi ) 
2.1 Môn thi tuyển sinh: hệ liên thông đại học chính quy Học viện Tài chính.
   + Chuyên ngành Kế toán doanh nghiệp:
     - Môn Toán (Chương trình phổ thông trung học).
     - Môn Nguyên lý kế toán
     - Môn Kế toán tài chính
   + Chuyên ngành Ngân hàng: 
     - Môn Toán (Chương trình phổ thông trung học).
     - Môn Tài chính - Tiền tệ
     - Môn Quản trị Ngân hàng thương mại.
   + Chuyên ngành Tài chính doanh nghiệp: 
     - Môn Toán (Chương trình phổ thông trung học).
     - Môn Tài chính - Tiền tệ
     - Môn Tài chính doanh nghiệp
2.2. Bằng tốt nghiệp: hệ liên thông đại học chính quy học viện tài chính.
   - Thí sinh có bằng tốt nghiệp Cao đẳng loại hình đào tạo chính quy trúng tuyển, được đào tạo và đã tích luỹ đủ số đơn vị tín chỉ theo Quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo được cấp bằng cử nhân kinh tế loại hình đào tạo chính quy.
3.THỜI GIAN NHẬN VÀ PHÁT HÀNH HỒ SƠ:  
   - Bắt đầu nhận hồ sơ từ ngày 15/01/2015 đến ngày 15/04/2016
   -Theo nguyện vọng và để tạo điều kiện tốt nhất cho các thí sinh, chúng tôi đã tổ chức ôn tập thêm môn Toán sớm bắt đầu từ ngày 16/3/2016, thời gian vào các tối thứ 2, 4, 6 trong tuần và không thu thêm tiền ôn tập trong thời gian này. Các bạn thí sinh có nguyện vọng thi tuyển đợt này Liên hệ trực tiếp 04 3999 8991; T. Vẻ 0983 895 591 để đăng ký và nhận phiếu ôn tập.
4. THỜI GIAN HỌC BỔ SUNG KIẾN THỨC VÀ ÔN THI:
   - Thời gian ôn thi: Bắt đầu ôn môn Toán từ ngày 16/3/2016 vào các buổi tối các ngày thứ 2, 4, 6 trong tuần
   - Địa điểm ôn thi: Tại Cơ sở đào tạo Học viện Tài chính.
5. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM THI TUYỂN: 
    Thi tuyển: Ngày 28,29/ 5/ 2016
6. CHƯƠNG TRÌNH VÀ THỜI GIAN ĐÀO TẠO: 
 Chương trình đào tạo Liên thông học viện tài chính được tổ chức theo hệ thống tín chỉ cho 2 loại hình đào tạo chính quy. Thời gian đào tạo từ 18h đến 20h45 các ngày trong tuần.Bộ Tài chính là cơ quan của Chính phủ, thực hiện chức năng quản lý nhà nước về: tài chính (bao gồm: ngân sách nhà nước, thuế, phí, lệ phí và thu khác của ngân sách nhà nước, dự trữ nhà nước, tài sản nhà nước, các quỹ tài chính nhà nước, đầu tư tài chính, tài chính doanh nghiệp, tài chính hợp tác xã và kinh tế tập thể); hải quan; kế toán; kiểm toán độc lập; giá; chứng khoán; bảo hiểm; hoạt động dịch vụ tài chính và dịch vụ khác thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ; thực hiện đại diện chủ sở hữu phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp theo quy định của pháp luật.

Tác giả: tuyensinhdaihoc.edu.vn ; xuất bản: 24/03/2016 10:13
Họ tên của bạn
Địa chỉ Email  
Tiêu đề
Nội dung
Mã xác nhận
Gửi nhận xét

Thông tin tuyển sinh 2020, Tư vấn tuyển sinh, tư vấn giáo dục, tuyển sinh Y sỹ, Y học cổ truyền , Dược sỹ năm 2020; tuyển sinh Cao đẳng, Đại học chính quy năm 2020; tuyển sinh liên thông ngành Sư phạm Mầm non năm 2020, tuyển sinh liên thông TC, CĐ lên ĐH Kinh tế Quốc dân, ĐH Bách khoa Hà Nội ....