Viên chức năm 2023

Khi nào hiệu trưởng các trường phổ thông công lập sẽ không còn là công chức

Hiệu trưởng các trường phổ thông công lập sẽ không còn là công chức

Dự kiến, từ 1/1/2020 hiệu trưởng các trường đơn vị sự nghiệp công lập sẽ không còn là công chức mà là viên chức quản lý, sẽ được hưởng các chế độ của viên chức

Theo quy định tại Điều 2, Nghị định 06/2010/NĐ-CP ngày 25/1/2010 của Chính phủ quy định những người là công chức nếu là công dân Việt Nam, được tuyển dụng, bổ nhiệm vào ngạch, chức vụ, chức danh, trong biên chế, hưởng lương từ ngân sách nhà nước hoặc được bảo đảm từ quỹ lương của đơn vị sự nghiệp công lập theo quy định của pháp luật, làm việc trong các cơ quan, tổ chức, đơn vị quy định tại Nghị định này.

Theo đó, công chức trong bộ máy lãnh đạo, quản lý đơn vị sự nghiệp công lập được quy định tại khoản 1, khoản 4, khoản 5, Điều 11 Nghị định nêu trên như sau:

Đơn vị sự nghiệp công lập là các tổ chức được cơ quan có thẩm quyền của Đảng, cơ quan Nhà nước và tổ chức chính trị – xã hội thành lập và quản lý theo quy định của pháp luật, có tư cách pháp nhân, con dấu, tài khoản, hoạt động trong các lĩnh vực giáo dục, đào tạo, y tế, nghiên cứu khoa học, văn hóa, thể dục thể thao, du lịch, lao động – thương binh và xã hội, thông tin truyền thông và các lĩnh vực sự nghiệp khác được pháp luật quy định.

Từ 2020, Hiệu trưởng các trường phổ thông công lập sẽ không còn là công chức (Ảnh minh họa: vov.vn).

 

Vì vậy, hiệu trưởng nhà trường là công chức nếu nhà trường đó là đơn vị sự nghiệp công lập được ngân sách nhà nước cấp kinh phí hoạt động thuộc Tổng cục, Cục và tương đương trực thuộc Bộ, cơ quan ngang Bộ; tỉnh ủy, thành ủy; Ủy ban nhân dân cấp tỉnh; tổ chức chính trị – xã hội cấp tỉnh; huyện ủy, quận ủy, thị ủy, thành ủy thuộc tỉnh ủy; cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện.

Như vậy, có thể hiểu rằng, các hiệu trưởng tại các trường phổ thông công lập được nhà nước cấp kinh phí và thực hiện tự chủ theo Nghị định 43/NĐCP sẽ là công chức.

Nhưng, việc thực hiện chuyển xếp hiệu trưởng sang công chức tại các đơn vị sự nghiệp công lập gặp rất nhiều khó khăn, vướng mắc khi thực hiện nhiệm vụ và chi trả chế độ.

Cụ thể, nếu chuyển xếp hiệu trưởng sang công chức thì hiệu trưởng chỉ hưởng phụ cấp chức vụ và phụ cấp công vụ 25% mà sẽ không được chế độ phụ cấp ưu đãi và phụ cấp thâm niên nhà giáo.

Điều này rất thiệt thòi cho các hiệu trưởng, khi đó lương của hiệu trưởng tại các cơ sở giáo dục sẽ rất thấp so với giáo viên.

Trong khi đó, thực hiện thông tư 15/2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về chế độ làm việc của giáo viên phổ thông thì hiệu trưởng vẫn phải dạy 2 tiết/tuần.

Như vậy, hiệu trưởng vừa làm nhiệm vụ chuyên môn, vừa làm nhiệm vụ lãnh đạo nhưng xếp vào ngạch công chức và lương sẽ giảm xuống là một thiệt thòi rất lớn và nhiều hiệu trưởng sẽ từ chức để trở thành giáo viên.

 

Từ 2020, Hiệu trưởng sẽ là viên chức quản lý không còn là công chức

Nhận thấy bất cập trên nên Bộ Nội vụ đang lấy ý kiến hoàn thiện và dự kiến trình Chính phủ xem xét, cho ý kiến vào hồ sơ đề nghị xây dựng Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Viên chức và áp dụng từ ngày 01/01/2020.

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức

1. Sửa đổi, bổ sung khoản 2 Điều 4 như sau:

“2. Công chức là công dân Việt Nam, được tuyển dụng, bổ nhiệm vào ngạch, chức vụ, chức danh tương ứng với vị trí việc làm trong cơ quan của Đảng Cộng sản Việt Nam, Nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội ở trung ương, cấp tỉnh, cấp huyện; trong cơ quan, đơn vị thuộc Quân đội nhân dân mà không phải là sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân quốc phòng; trong cơ quan, đơn vị thuộc Công an nhân dân mà không phải là sĩ quan, hạ sĩ quan chuyên nghiệp, trong biên chế và hưởng lương từ ngân sách nhà nước”.

Điều này nhằm thể chế hóa chủ trương “không thực hiện chế độ công chức trong đơn vị sự nghiệp công lập (trừ các đơn vị thực hiện phục vụ nhiệm vụ chính trị và phục vụ quản lý nhà nước)” tại Nghị quyết 19/NQTW tại Hội nghị Trung ương 6 khóa XII.

Dự kiến, Luật Cán bộ công chức và Luật Viên chức (sửa đổi) có hiệu lực thi hành từ ngày 1/1/2020.

Có nghĩa là khi đó hiệu trưởng các trường đơn vị sự nghiệp công lập sẽ không còn là công chức mà là viên chức quản lý, sẽ được hưởng các chế độ của viên chức.

Bên cạnh đó, từ năm 2020 viên chức sẽ được trả lương theo vị trí việc làm, hiệu trưởng được xếp ngạch viên chức là hoàn toàn phù hợp.

Khi đó bảng lương giáo viên, nhân viên của các trường học trong các đơn vị sự nghiệp công lập có 3 thang, bảng lương gồm bảng lương viên chức quản lý (hiệu trưởng, phó hiệu trưởng, tổ trưởng, tổ phó chuyên môn), bảng lương chuyên môn của giáo viên đứng lớp và bảng lương của nhân viên (kế toán, văn thư, thư viện...).

Nguồn: BÙI NAM báo Giaoduc.net.vn

Tác giả: xettuyendaihoc.net.vn ; xuất bản: 18/02/2019 04:29
Họ tên của bạn
Địa chỉ Email  
Tiêu đề
Nội dung
Mã xác nhận
Gửi nhận xét

Thông tin tuyển sinh 2020, Tư vấn tuyển sinh, tư vấn giáo dục, tuyển sinh Y sỹ, Y học cổ truyền , Dược sỹ năm 2020; tuyển sinh Cao đẳng, Đại học chính quy năm 2020; tuyển sinh liên thông ngành Sư phạm Mầm non năm 2020, tuyển sinh liên thông TC, CĐ lên ĐH Kinh tế Quốc dân, ĐH Bách khoa Hà Nội ....