Liên thông TC, CĐ lên ĐH

Liên thông Đại học chính quy - Đại học Điện lực.

Liên thông Đại học chính quy ngành Kế toán, Hệ thông điện, Công nghệ thông tin ....

Căn cứ Thông tư số 55 /2012/TT-BGDĐT ngày 25 tháng 12 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc Quy định đào tạo liên thông trình độ cao đẳng, đại học; Căn cứ Thông tư số 08 /2015/TT-BGDĐT ngày 21 tháng 4 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định đào tạo liên thông trình độ cao đẳng.

Căn cứ Thông báo số 173/TB- BGDĐT ngày 01 tháng 4 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạovề Chỉ tiêu tuyển sinh năm 2015 của trường Đại học Điện lực;

I/ CÁC HỆ ĐÀO TẠO

Trung cấp liên thông lên Cao đẳng

Cao đẳng liên thông lên Đại học

Trung cấp liên thông lên Đại học ngành Kế toán.

II/ NGÀNH ĐÀO TẠO:

1.L iên thông từ TC lên CĐ các ngành:

-    Điện dân dụng và công nghiệp

-    Công nghệ thông tin

-     Hệ thống điện

2. L iên thông từ CĐ lên ĐH các ngành:

-    Điện dân dụng và công nghiệp

-    Công nghệ thông tin

-     Hệ thống điện

3. Liên thông từ TC lên ĐH ngành:

- Kế toán

III/ ĐIỀU KIỆN DỰ THI:

1/ Đối tượng và cách thức tuyển sinh:

  a) Tuyển sinh sinh viên tốt nghiệp hệ trung cấp, cao đẳng của tất cả các trường trên địa bàn cả nước;

  b) Người có bằng tốt nghiệp trung cấp chuyên nghiệp thi liên thông lên Cao đẳng, Đại học phải dự thi 3 môn gồm: Toán, Vật lý, Cơ sở ngành. Người có bằng tốt nghiệp cao đẳng thi liên thông lên Đại học phải dự thi 3 môn gồm: Toán, Cơ sở ngành và Chuyên ngành. Tổ chức thi theo quy chế tuyển sinh hiện hành của Bộ GD&ĐT.

2/ Chỉ tiêu đào tạo:

  - Hệ liên thông chính quy: 190 chỉ tiêu liên thông lên Đại học, 80 chỉ tiêu liên thông lên Cao đẳng.

3/ Thời gian đào tạo: Liên thông từ TC lên ĐH ngành Kế toán: 2,5 năm. Liên thông TC lên CĐ:1,5 năm. Liên thông CĐ lên ĐH: 2 năm đối với khối ngành Công nghệ Kỹ thuật; 1,5 năm đối với khối ngành Kinh tế.

4/ Thời gian học bổ sung kiến t hức; ôn thi; dự thi và kinh phí:

    Hồ sơ do trường Đại học Điện lực phát hành. Lệ phí dự thi và ôn thi: 1.250.000 đ/hồ sơ (thu cùng lúc nộp hồ sơ đăng ký dự thi). Nhận hồ sơ dự thi đến hết ngày 30/11/2015.

    Thí sinh có bằng tốt nghiệp TC hoặc CĐ khác chuyên ngành nhưng cùng khối ngành với ngành đăng ký dự thi phải học một số môn bổ sung kiến thức theo quy định của Trường Đại học Điện lực trước khi dự thi. Thí sinh thuộc diện phải học bổ sung kiến thức phải chủ động đăng ký học tại các Khoa chuyên môn; thí sinh được cấp chứng nhận đã hoàn thành chương trình học bổ sung kiến thức của Hiệu trưởng trường Đại học Điện lực khi các môn học đạt điểm 5 trở lên mới được đăng ký dự thi liên thông.

    Thời gian thi: Dự kiến vào các ngày 12,13/12/2015

    Kinh phí học bổ sung kiến thức: 120.000đ/1đvht (theo TB số 728/TB-ĐHĐL-ĐT ngày 20/8/2009, áp dụng đối với các thí sinh tốt nghiệp cùng khối ngành nhưng không đúng chuyên ngành).

IV/  CÁC NỘI DUNG LIÊN QUAN KHÁC

Nhà trường sẽ gửi Giấy báo dự thi cho thí sinh theo địa chỉ đã ghi trên phong bì có trong hồ sơ trước ngày thi 15 ngày.

Thông tin chi tiết  xin liên hệ: Phòng tuyển sinh và hợp tác đào tạo

Địa chỉ: Số 1 Hoàng Văn Thụ, Hà Đông, Hà Nội; Điện thoại:  (04) 3999.8991; Website: http://www.epu.edu.vn

Liên thông Điện lực

 

Tác giả: xettuyendaihoc.net.vn ; xuất bản: 11/11/2015 08:45
Họ tên của bạn
Địa chỉ Email  
Tiêu đề
Nội dung
Mã xác nhận
Gửi nhận xét

Thông tin tuyển sinh 2020, Tư vấn tuyển sinh, tư vấn giáo dục, tuyển sinh Y sỹ, Y học cổ truyền , Dược sỹ năm 2020; tuyển sinh Cao đẳng, Đại học chính quy năm 2020; tuyển sinh liên thông ngành Sư phạm Mầm non năm 2020, tuyển sinh liên thông TC, CĐ lên ĐH Kinh tế Quốc dân, ĐH Bách khoa Hà Nội ....