Xét tuyển Đại học

Trường Đại học Điện lực

Trường Đại học Điện lực là một cơ sở đào tạo, nghiên cứu khoa học và bồi dưỡng nguồn nhân lực có trình độ cao.

 Trường Đại học Điện lực phấn đấu trở thành Trung tâm đào tạo hiện đại, năng động, hội nhập với nền giáo dục trong khu vực và thế giới.

Nhiệm vụ chiến lược
Nhà trường có 2 nhiệm vụ cơ bản, đó là:
1. Đào tạo nhân lực có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt, có kiến thức và năng lực thực hành nghề nghiệp tương xứng với trình độ đào tạo, có sức khỏe, có năng lực thích ứng với việc làm trong xã hội, tự tạo việc làm cho mình và cho những người khác, có khả năng hợp tác bình đẳng trong quan hệ quốc tế, đáp ứng yêu cầu xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

 2. Tiến hành nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ, kết hợp đào tạo với nghiên cứu khoa học và sản xuất, dịch vụ khoa học và công nghệ theo quy định của Luật Khoa học và Công nghệ, Luật Giáo dục và các quy định khác của pháp luật.
 
Để thực hiện tốt 2 nhiệm vụ cơ bản trên, Trường tập trung vào việc xây dựng đội ngũ cán bộ giảng dạy có chất lượng, đội ngũ cán bộ công nhân viên các phòng ban có phẩm chất và kỹ năng công tác quản lý tốt.

THÔNG TIN TUYỂN SINH

ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG HỆ CHÍNH QUY NĂM 2015

Tên trường,

Ngành đào tạo

Ký hiệu

trường

Mã ngành

Môn thi/xét tuyển

Chỉ tiêu

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐIỆN LỰC

DDL

 

 

3.000 

Số 235 đường Hoàng Quốc Việt, Từ Liêm, Hà Nội.  Website: http://www.epu.edu.vn

 

Các ngành đào tạo Đại học:

 

 

 

2.000

 

- Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử

 

D510301

Toán, Vật lý, Hóa học

Toán, Vật lý, Tiếng Anh

Toán, Hóa học, Tiếng Anh

 

- Quản lý công nghiệp

 

D510601

Toán, Vật lý, Hóa học

Toán, Vật lý, Tiếng Anh

Toán, Hóa học, Tiếng Anh

Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh

 

 

- Công nghệ thông tin

 

D480201

 

- Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hoá

 

D510303

Toán, Vật lý, Hóa học

Toán, Vật lý, Tiếng Anh

Toán, Hóa học, Tiếng Anh

 

- Công nghệ kỹ thuật điện tử truyền thông

 

D510302

 

- Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng

 

D510102

 

- Công nghệ kỹ thuật cơ khí

 

D510201

 

- Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử

 

D510203

 

- Quản trị kinh doanh

 

D340101

Toán, Vật lý, Hóa học

Toán, Vật lý, Tiếng Anh

Toán, Hóa học, Tiếng Anh

Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh

 

- Tài chính - Ngân hàng

 

D340201

 

- Kế toán

 

D340301

 

Các ngành đào tạo Cao đẳng

 

 

 

1.000

 

- Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử

 

C510301

Toán, Vật lý, Hóa học

Toán, Vật lý, Tiếng Anh

Toán, Hóa học, Tiếng Anh

 

- Quản lý công nghiệp

 

C510601

Toán, Vật lý, Hóa học

Toán, Vật lý, Tiếng Anh

Toán, Hóa học, Tiếng Anh

Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh

 

- Công nghệ thông tin

 

C480201

 

- Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hoá

 

C510303

Toán, Vật lý, Hóa học

Toán, Vật lý, Tiếng Anh

Toán, Hóa học, Tiếng Anh

 

- Công nghệ kỹ thuật điện tử truyển thông

 

C510302

 

- Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng

 

C510102

 

- Công nghệ kỹ thuật cơ khí

 

C510201

 

- Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử

 

C510203

 

- Quản trị kinh doanh

 

C340101

Toán, Vật lý, Hóa học

Toán, Vật lý, Tiếng Anh

Toán, Hóa học, Tiếng Anh

Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh

 

- Tài chính ngân hàng

 

C340201

 

- Kế toán

 

C340301

 

Tuyển sinh trong cả nước

Phương thức tuyển sinh: Kết hợp hai hình thức xét tuyển:

1) Xét tuyển đồng thời Kết quả học tập trong ba năm học THPT và Kết quả thi tốt nghiệp THPT;

2) Xét tuyển thông qua kết quả các Khối thi trong kỳ thi THPT do các trường Đại học tổ chức.

Dành 10% chỉ tiêu tuyển sinh cho phương thức 1) và 90% chỉ tiêu tuyển sinh cho phương thức 2).

1. Xét tuyển đồng thời Kết quả học tập trong ba năm học THPT và Kết quả thi tốt nghiệp THPT;

Thực hiện theo hình thức xét tuyển những thí sinh đăng ký với các tiêu chí sau:

- Kết quả học tập THPT;

- Kết quả thi tốt nghiệp THPT;

* Tiêu chí 1: Xét kết quả điểm tổng kết năm học lớp 12 của thí sinh thông qua học bạ THPT có nhân hệ số các môn quy định đối với từng ngành học.

- Điểm trung bình chung lớp 12 có nhân hệ số các môn quy định đối với từng ngành học của thí sinh đạt 6.0 trở lên đối với trình độ Đại học và đạt 5.5 đối với trình độ Cao đẳng (ĐTB TC1).

Các môn hệ số 2:

+ Toán, Vật lý, Anh văn đối với các ngành thuộc khối Kỹ thuật công nghệ

+ Toán, Ngữ văn, Anh văn đối với các ngành thuộc khối Kinh tế.

* Tiêu chí 2: Xét điểm thi tốt nghiệp THPT của thí sinh.

- Thí sinh đỗ tốt nghiệp THPT.

- Điểm trung bình thi tốt nghiệp THPT theo môn thi của thí sinh đạt 6.0 trở lên đối với trình độ Đại học và đạt 5.5 đối với trình độ Cao đẳng (ĐTB TC2). Số lượng môn thi tốt nghiệp hàng năm theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

* Đánh giá tiêu chí xét tuyển:

- Tiêu chí 1 chiếm tỉ trọng 40%, tiêu chí 2 chiếm tỉ trọng 60%.

- Điểm ưu tiên (ĐƯT) được tính theo Quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính

quy hiện hành của Bộ Giáo dục và đào tạo.

2. Xét tuyển thông qua kết quả các Khối thi trong kỳ thi THPT

Sử dụng kết quả tổ hợp các môn thi kỳ thi Trung học phổ thông (THPT) quốc gia do các trường Đại học tổ chức của thí sinh đăng ký vào trường ĐHĐL tương ứng theo từng tổ hợp môn thi để xét tuyển theo từng chuyên ngành đào tạo (có tính cả điểm ưu tiên).

Điểm Xét tuyển (ĐXT) = Điểm thi 3 môn THPT (ĐTHPT) + Điểm ưu tiên (ĐƯT)

Phương thức đăng kí của thí sinh

Thí sinh đăng xét tuyển vào trường bằng một trong 3 phương thức: Đăng ký thông qua trang Web của trường Đại học Điện lực (www.tuyensinh.epu.edu.vn); Nộp Hồ sơ trực tiếp tại trường; Gửi hồ sơ qua đường bưu điện.

Thời gian đăng ký và hiệu lực của thời gian đăng ký

+ Thời gian đăng ký chia làm 2 giai đoạn

- Giai đoạn 1: Từ ngày 15 tháng 3 năm 2015 đến hết thời hạn nộp Hồ sơ NV1 kỳ thi năm 2015 theo Quy định của Bộ Giáo dục đào tạo.

- Giai đoạn 2: Trong thời gian nhận Hồ sơ NV2 kỳ thi năm 2015 theo Quy định của Bộ Giáo dục đào tạo.

+ Hiệu lực của thời gian đăng ký:

Thí sinh đăng ký Xét tuyển vào Giai đoạn 1 được tính là Thí sinh NV1, Đăngký vào giai đoạn 2 được tính là Thí sinh NV2, NV3 v.v.

Thủ tục đăng ký

Thí sinh đăng ký dự xét tuyển vào trường ĐHĐL có thể thực hiện theo các phương thức sau:

+ Đăng ký thông qua trang Web của trường Đại học Điện lực (www.tuyensinh.epu.edu.vn). Sau khi đăng ký mỗi thí sinh sẽ được cấp Mã hồ sơ để có thể truy cập vào Hồ sơ đã đăng ký trên trang Web của mình. Khi có kết quả thi tốt nghiệp THPT, thí sinh phải bổ sung kết quả thi tốt nghiệp THPT vào Hồ sơ của mình trên trang Web. Nếu trúng tuyển, thí sinh bắt buộc phải trình Hồ sơ bản giấy khi nhập học.

+ Nộp Hồ sơ bản giấy trực tiếp tại trường.

+ Gửi Hồ sơ bản giấy qua đường bưu điện.

Hồ sơ bản giấy bao gồm:

- Giấy chứng nhận kết quả thi theo quy định của Bộ GD&ĐT hoặc Phiếu đăng ký xét tuyển theo mẫu của trường (nếu đăng ký xét tuyển trước ngày được cấp Giấy chứng nhận kết quả thi của Bộ GD&ĐT);

- Bản sao công chứng Bằng tốt nghiệp hoặc giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời đối với thí sinh tốt nghiệp trong năm xét tuyển;

- Bản sao công chứng Bảng điểm tốt nghiệp THPT;

- Bản sao công chứng Học bạ THPT.

(Ghi chú: Các thí sinh sử dụng kết quả tổ hợp các môn thi kỳ thi Trung học phổ thông (THPT) quốc gia do các trường Đại học tổ chức nếu đăng ký xét tuyển đúng theo thời gian và cách thức như quy định của Bộ GD&ĐT thì chỉ cần Giấy chứng nhận kết quả thi)

Trường có 2 cơ sở đào tạo:

- Cơ sở 1: Số 235 đường Hoàng Quốc Việt, Từ Liêm, Hà Nội

- Cơ sở 2: Xã Tân Minh, huyện Sóc Sơn, Hà Nội

Số chỗ trong KTX: 1.350 (cơ sở 1: 400, cơ sở 2: 950)

Xét tuyển học bạ

Tác giả: xettuyendaihoc.net.vn ; xuất bản: 21/05/2015 09:03
Họ tên của bạn
Địa chỉ Email  
Tiêu đề
Nội dung
Mã xác nhận
Gửi nhận xét

Thông tin tuyển sinh 2020, Tư vấn tuyển sinh, tư vấn giáo dục, tuyển sinh Y sỹ, Y học cổ truyền , Dược sỹ năm 2020; tuyển sinh Cao đẳng, Đại học chính quy năm 2020; tuyển sinh liên thông ngành Sư phạm Mầm non năm 2020, tuyển sinh liên thông TC, CĐ lên ĐH Kinh tế Quốc dân, ĐH Bách khoa Hà Nội ....