Trung học phổ thông

Giải thể, sát nhập 8 trường THPT tỉnh Thanh Hóa

Thanh Hóa: Giải thể, sáp nhập 8 trường THPT

Do vị trí và quy mô không phù hợp với quy hoạch mạng lưới các cơ sở giáo dục phổ thông; nhằm tập trung đầu mối, nguồn lực cho hoạt động giáo dục phổ thông; sắp xếp các trường THPT công lập hiện có, tỉnh Thanh Hóa đã quyết định giải thể hàng loạt trường THPT trên địa bàn.

Ngày 3/9, ông Phạm Đăng Quyền, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa đã ký quyết định giải thể 8 trường THPT để sắp xếp vào các trường THPT trên địa bàn tỉnh này.

UBND tỉnh Thanh Hóa vừa ban hành quyết định giải thể 8 trường THPT trên địa bàn.

Các trường giải thể trong đợt này gồm: Trần Ân Chiêm (huyện Yên Định), Dương Đình Nghệ (huyện Thiệu Hóa), Triệu Thị Trinh (huyện Nông Cống), Trần Phú (huyện Nga Sơn), Nguyễn Hoàng (huyện Hà Trung), Lê Viết Tạo, Lưu Đình Chất (huyện Hoằng Hóa), Nguyễn Xuân Nguyên (huyện Quảng Xương).

Lý do giải thể là các trường THPT trên có vị trí và quy mô không phù hợp với quy hoạch mạng lưới các cơ sở giáo dục phổ thông của tỉnh Thanh Hóa; việc giải thể các trường THPT nêu trên nhằm tập trung đầu mối, nguồn lực cho hoạt động giáo dục phổ thông; bảo đảm thực hiện có hiệu qủa về tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và đề án sắp xếp các trường THPT công lập hiện có của tỉnh Thanh Hóa đến năm 2025.

UBND tỉnh Thanh Hóa giao Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với Sở Nội vụ và các đơn vị liên quan thực hiện việc điều động, bố trí, sắp xếp cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên hành chính; điều chuyển, bố trí học sinh của các trường THPT giải thể nêu trên đến các trường THPT trên địa bàn tỉnh.

Trường THPT Nguyễn Xuân Nguyên là 1 trong 8 trường được giải thể, sáp nhập trong đợt này.

 

Đồng thời, giao Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, đơn vị liên quan hướng dẫn các địa phương thực hiện việc điều chuyển, bàn giao tài chính, tài sản, trụ sở của các trường THPT bị giải thể theo quy định hiện hành.

Trước đó, năm học 2018 - 2019, Thanh Hóa đã thực hiện giải thể, sáp nhập 5 trường THPT gồm: Đinh Chương Dương, Lê Văn Linh, Triệu Sơn 6, Trần Khát Chân và Tĩnh Gia 5. Đã sắp xếp 56 lớp với 2.122 học sinh; bố trí, sắp xếp, điều chuyển 202 cán bộ, giáo viên, nhân viên vào các trường THPT trên địa bàn.

Nguồn: Duy Tuyên dantri.com.vn

Tác giả: xettuyendaihoc.net.vn ; xuất bản: 04/09/2019 10:33
Họ tên của bạn
Địa chỉ Email  
Tiêu đề
Nội dung
Mã xác nhận
Gửi nhận xét

Thông tin tuyển sinh 2020, Tư vấn tuyển sinh, tư vấn giáo dục, tuyển sinh Y sỹ, Y học cổ truyền , Dược sỹ năm 2020; tuyển sinh Cao đẳng, Đại học chính quy năm 2020; tuyển sinh liên thông ngành Sư phạm Mầm non năm 2020, tuyển sinh liên thông TC, CĐ lên ĐH Kinh tế Quốc dân, ĐH Bách khoa Hà Nội ....