Viên chức năm 2023

Tuyên Quang: Sở Giao thông Vận tải thông báo kế hoạch tiếp nhận công chức năm 2020

Sở Giao thông vận tải thông báo Kế hoạch tiếp nhận công chức, viên chức vào làm công chức Sở Giao thông vận tải năm 2020

1. Đơn vị, số lượng tiếp nhận và vị trí việc làm

- Đơn vị: Văn phòng Sở Giao thông vận tải tỉnh Tuyên Quang
- Số lượng: 01 người
- Vị trí việc làm: Hành chính tổng hợp

2. Điều kiện, tiêu chuẩn tiếp nhận

2.1. Điều kiện, tiêu chuẩn chung

a) Được sự nhất trí cho chuyển công tác của cơ quan, đơn vị có thẩm quyền theo phân cấp quản lý cán bộ, công chức, viên chức.

b) Có sức khỏe tốt; có phẩm chất chính trị, phẩm chất đạo đức tốt; hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

c) Không trong thời gian xem xét kỷ luật hoặc đang bị thi hành quyết định kỷ luật của cơ quan có thẩm quyền, đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự, đang chấp hành hoặc đã chấp hành xong bản án, quyết định về hình sự của Tòa án mà chưa được xóa án tích, đang bị áp dụng các biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục.

2.2. Điều kiện, tiêu chuẩn cụ thể của vị trí việc làm

- Trình độ chuyên môn: Tốt nghiệp đại học trở lên ngành điện tử viễn thông hoặc công nghệ thông tin.
- Hiện là công chức, viên chức đang công tác tại cơ quan, đơn vị trong tỉnh Tuyên Quang.
- Có từ đủ 05 năm kinh nghiệm công tác trở lên ở vị trí việc làm phù hợp với yêu cầu của vị trí việc làm “hành chính tổng hợp” của Văn phòng Sở Giao thông vận tải (không kể thời gian tập sự, thử việc)
- Có 3 năm liên tục liền kề gần nhất được đánh giá hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên đối với tiếp nhận viên chức vào làm công chức.

3. Hồ sơ đăng ký dự tuyển

Hồ sơ đăng ký dự tuyển phải đựng trong túi hồ sơ có ghi rõ họ và tên, địa chỉ và số điện thoại của người tham gia dự tuyển; thành phần hồ sơ bao gồm:
- Đơn đăng ký dự tuyển (theo mẫu 01 ban hành kèm theo Quyết định số 03/2013/QĐ-UBND ngày 16/5/2013 của UBND tỉnh Tuyên Quang).
- Sơ yếu lý lịch theo mẫu 2C-BNV/2008 ban hành kèm theo Quyết định số 02/2008/QĐ-BNV ngày 06/10/2008 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ (có dán ảnh cỡ 3x4 và có xác nhận của cơ quan, đơn vị đang công tác).
- Bản tự nhận xét, đánh giá quá trình công tác của người dự tuyển có xác nhận của cơ quan, đơn vị nơi đang công tác.
- Giấy chứng nhận sức khoẻ do cơ quan y tế có thẩm quyền cấp trong thời hạn 30 ngày, tính đến ngày nộp hồ sơ.
- Bản sao có chứng thực các văn bằng, chứng chỉ và kết quả học tập theo yêu cầu của vị trí dự tuyển.
- Hai phong bì có dán tem và ghi rõ địa chỉ liên lạc của người tham gia dự tuyển.

4. Thời gian, địa điểm và người tiếp nhận hồ sơ đăng ký

- Thời gian nhận hồ sơ: Từ ngày 16/4/2020 đến hết ngày 15/5/2020, trong giờ hành chính các ngày làm việc.
- Địa điểm nhận hồ sơ: Tại Văn phòng Sở Giao thông vận tải (số 336, đường 17/8, phường Phan Thiết, thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang).

- Người tiếp nhận hồ sơ: Ông Lê Trung Dũng, Chánh Văn phòng Sở Giao thông vận tải (số điện thoại thường trực 02073. 822. 335)

Xem chi tiết kế hoạch tiếp nhận chông chức năm 2020

Nguồn: http://sogiaothongvantai.tuyenquang.gov.vn/

Tác giả: xettuyendaihoc.net.vn ; xuất bản: 11/04/2020 04:09
Họ tên của bạn
Địa chỉ Email  
Tiêu đề
Nội dung
Mã xác nhận
Gửi nhận xét

Thông tin tuyển sinh 2020, Tư vấn tuyển sinh, tư vấn giáo dục, tuyển sinh Y sỹ, Y học cổ truyền , Dược sỹ năm 2020; tuyển sinh Cao đẳng, Đại học chính quy năm 2020; tuyển sinh liên thông ngành Sư phạm Mầm non năm 2020, tuyển sinh liên thông TC, CĐ lên ĐH Kinh tế Quốc dân, ĐH Bách khoa Hà Nội ....